Wij zijn live!

fles

Vol trots is op 1 september ons nieuwe Huisartsenpost informatiesysteem (HAPis) bij HKN Huisartsen (Huisartsen Kop van Noord-Holland) gelanceerd. Een mijlpaal in de ontwikkeling van ons product én de samenwerking met HKN Huisartsen.

Met vereende krachten is in 8 maanden tijd een volledig nieuw webbased informatiesysteem ontwikkeld dat aansluit bij de wensen van triagisten en huisartsen.

Zo is dit het eerste systeem in Nederland dat een koppeling verzorgt, via ZorgDomein, tussen de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost ten aanzien van de overdracht van patiënten. Hiermee wordt belangrijke medische informatie van een patiënt gedeeld tussen de huisarts en de huisartsenpost. Dit alles om de zorgverlening te verbeteren en de administratieve last te beperken.

Verder is er gewerkt aan een intuïtief triage proces dat niet alleen voldoet aan de eisen van het NTS, maar ook minder foutgevoelig en sneller is, met maximale ondersteuning aan de triagisten en huisarts. De feedback van huisartsen en triagisten, na hun eerste dienst, is dat dit zeer goed gelukt is.

Onze dank voor de fijne samenwerking gaat uit naar projectleider Hans de Wit en alle betrokken medewerkers van HKN die ervoor hebben gezorgd dat de ontwikkeling en implementatie goed zijn verlopen.

Ben je benieuwd naar ons systeem? Neem contact met ons op via telefoonnummer: 085 – 77 33 070.