Chronische zorg

De ketenzorg functionaliteit van HealthConnected is in de basis gebouwd als het regionale elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de eerstelijnszorg. Functionaliteit die de ketenzorg ondersteunt kan dan uiteraard niet ontbreken. Er is qua ontwikkeling gekozen om voor de ketenzorg een configureerbare functionaliteit te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog en een pedicure werken in één en hetzelfde dossier. Maar door de configureerbare bouw ervaart elke zorgverlener toch zijn of haar eigen dossier. Dus een psycholoog werkt met de DSM-5, een huisarts met episodes en meetwaarden en een pedicure zonder dit soort standaarden, maar bijvoorbeeld met regionale standaarden. Er is landelijk vastgesteld door VZVZ wie welke meetwaarden, episodes en medicatie mag inzien. Dit is doorgevoerd in HealthConnected. En wanneer deze rechten landelijk worden aangepast dan worden deze ook aangepast in HealthConnected. Op deze wijze kan HealthConnected dus dienen als EPD voor alle zorgverleners in de eerste lijn.

Door deze wijze van ontwikkelen kan de ketenzorg functionaliteit op het HealthConnected platform ingezet worden voor alle indicaties en alle doelgroepen. 

 • Flexibel en duurzaam

  De Ketenzorg functionaliteit van HealthConnected is configureerbaar gebouwd en dat biedt grote voordelen voor zorgverleners. In de praktijk moeten zorgprocessen vaak aangepast worden aan de reeds bestaande ICT omgeving. Het uitgangspunt van HealthConnected is dat zorgverleners het ideale zorgproces schetsen en dat de cofigureerbare bouw ervoor zorgt dat dit proces ondersteunt wordt. HealthConnected wordt dus op maat naar eigen wens ingericht per klant. Door deze wijze van ontwikkelen is het mogelijk om, desnoods dagelijks, het zorgproces te wijzigen naar de veranderde wens van de klant.  

  Uiteraard is het mogelijk dat nog niet alle gewenste functionaliteit voor handen is. Op dat moment wordt een offerte uitgebracht voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en wanneer deze functionaliteit voor meerdere klanten inzetbaar is worden daar op maat afspraken over gemaakt. Dit geldt ook voor verschillende soorten koppelingen met andere partijen, voor zover deze nog niet gereed zijn.

 • Configureerbare bouw

  De Ketenzorg functionaliteit van HealthConnected is in de basis gebouwd als het regionale elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de eerstelijns zorg. Dat kan alleen wanneer het dossier van de patiënt centraal staat. Wat HealthConnected uniek maakt, is dat het configurerbaar is ontworpen en hierdoor gebruikt kan worden om zorgprocessen op maat te ondersteunen. Configureerbaar ontwerpen kan gezien worden als een proces van het ontwikkelen van componenten die generieke functies uitvoeren.

  Makkelijker gezegd: Het platform is opgebouwd uit bouwstenen. Afhankelijk van de wens van de zorgaanbieder kan HealthConnected bouwstenen toevoegen of weglaten. Dit heeft als voordeel dat HealthConnected toepasbaar is voor heel veel disciplines en zorgbranches. Dat principe van configureerbaar ontwikkelen is zeer ver doorgevoerd binnen het HealthConnected platform en dat maakt voor de klant het verschil!

  Daarbij komt dat er landelijk is vastgesteld door VZVZ wie welke bouwstenen (bijv. meetwaarden, episodes en medicatie) mag inzien. Deze landelijke standaarden zijn doorgevoerd in HealthConnected. Indien deze standaarden landelijk worden aangepast, dan worden deze ook aangepast in HealthConnected. Op deze wijze kan HealthConnected dus dienen als EPD voor meerdere typen zorgverleners in de eerste lijn.

  Een voorbeeld
  De functionaliteit die nodig is om te verwijzen is in essentie niet anders voor diabetespatiënten dan voor patiënten die naar de oogarts moeten. HealthConnected maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog en een pedicure werken in één en hetzelfde dossier. Maar door de configureerbare bouw ervaart elke zorgverlener toch zijn of haar eigen dossier. Dus een psycholoog werkt met de DSM-5, een huisarts met episodes en meetwaarden en een pedicure zonder dit soort standaarden, maar bijvoorbeeld met regionale standaarden. De rechten en rollen bepalen wat een zorgverlener wel of niet mag zien van het dossier.

 • Doelgroepen

  Het HealthConnected platform is primair bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. Zorggroepen organiseren nu vooral chronische zorg, ouderenzorg en GGZ, maar ook voor andere soorten van netwerkzorg ìs HealthConnected hét platform.

  De doelgroepen binnen de eerstelijns gezondheidszorg die reeds werkzaam zijn op het HealthConnected platform zijn:

  • Huisartsen
  • Assistentes
  • POH's Somatiek
  • POH's GGZ
  • Wijkverpleegkundigen
  • Laboratoria
  • Psychologen
  • Diëtisten
  • Podotherapeuten
  • Pedicures
  • Fysiotherapeuten

  Het sociaal domein is de afgelopen jaren ook steeds belangrijker geworden en de samenwerking tussen het sociaal domein en de eerstelijns zorg is daarbij cruciaal. HealthConnected is met verschillende gemeenten overeengekomen om de samenwerking tussen het sociaal domein en de eerstelijns zorg te verbeteren door het gebruik van het HealthConnected platform. 

  Daarnaast zij er allerlei consultatiemogelijkheden in te richten binnen HealthConnected. De volgende consultatiemogelijkheden worden reeds gebruikt:  

  • Expertteams
  • Kaderhuisartsen
  • Internisten
  • Oogartsen
  • Psychiaters
  • Specialisten Ouderengeneeskunde